Banh Canh Ben Co ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 79 Nguyen Huu Tho Phuoc Kieng, Nha Be, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Banh Canh Ben Co. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banh Canh Ben Co được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Banh Canh Ben Co chưa? Rất đáng để thử đấy!

79 Nguyen Huu Tho Phuoc Kieng, Nha Be, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: