Crab - Grill and Draught Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 14 74, Truong Quoc Dung, Ward 10, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Crab - Grill and Draught Beer. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Crab - Grill and Draught Beer được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Crab - Grill and Draught Beer chưa? Rất đáng để thử đấy!

14 74, Truong Quoc Dung, Ward 10, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Crab - Grill and Draught Beer