The Rope - Craft Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (41)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Hẻm 135/37 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Rope - Craft Beer. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Rope - Craft Beer được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Rope - Craft Beer chưa? Rất đáng để thử đấy!

Hẻm 135/37 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 11:00 PM

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Rope - Craft Beer