Banh Mi Hoa Ma ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 53 Cao Thang, phuong 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Banh Mi Hoa Ma. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banh Mi Hoa Ma được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Banh Mi Hoa Ma chưa? Rất đáng để thử đấy!

53 Cao Thang, phuong 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: