Nha Hang Rung Xanh Crocodile Farm and Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 2 130, Kha Van Can P. Hiep Binh Chanh Q. Thu Duc, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nha Hang Rung Xanh Crocodile Farm and Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nha Hang Rung Xanh Crocodile Farm and Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Nha Hang Rung Xanh Crocodile Farm and Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

2 130, Kha Van Can P. Hiep Binh Chanh Q. Thu Duc, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: