Dai Nam Motel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến D1-1/1 Chi Linh Residential Area, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dai Nam Motel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dai Nam Motel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Dai Nam Motel chưa? Rất đáng để thử đấy!

D1-1/1 Chi Linh Residential Area, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: