Vuong Quoc Tom Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Vuong Quoc Tom Restaurant tại 13 Le Quy Don, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Vuong Quoc Tom Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Vuong Quoc Tom Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

13 Le Quy Don, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: