Language Exchange Coffee House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (131)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Language Exchange Coffee House tại 399/43/5 Nguyen Dinh Chieu Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Language Exchange Coffee House được 5 điểm. Hãy thử đến Language Exchange Coffee House trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

399/43/5 Nguyen Dinh Chieu Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 12 AM–11 PM
Thứ ba: 8 AM–11 PM
Thứ tư: 8 AM–11 PM
Thứ năm: 8 AM–11 PM
Thứ sáu: 8 AM–11 PM
Thứ bảy: 8 AM–11 PM
Chủ nhật: 8–10:30 AM, 11 PM–12 AM