Meat Me Wood Fire Steakhouse ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Meat Me Wood Fire Steakhouse tại 82 Song Hanh An Phu, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Meat Me Wood Fire Steakhouse được 5 điểm. Hãy thử đến Meat Me Wood Fire Steakhouse trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

82 Song Hanh An Phu, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Meat Me Wood Fire Steakhouse