Cuoc Song De Dang (Easy LIfe) Milk Tea ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cuoc Song De Dang (Easy LIfe) Milk Tea tại 33 Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1 33 Nguyễn Thị Minh Khai. P. Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cuoc Song De Dang (Easy LIfe) Milk Tea được 5 điểm. Hãy thử đến Cuoc Song De Dang (Easy LIfe) Milk Tea trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

33 Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1 33 Nguyễn Thị Minh Khai. P. Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Cuoc Song De Dang (Easy LIfe) Milk Tea