Papas' Chicken & Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Bạn có thể tìm thấy Papas' Chicken & Beer tại 165 Thống Nhất, Bình Thọ ,Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Papas' Chicken & Beer được 5 điểm. Hãy thử đến Papas' Chicken & Beer trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

165 Thống Nhất, Bình Thọ

Mở cửa
Thứ hai : 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ ba : 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ tư : 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ năm : 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ sáu : 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ bảy : 9:30 AM – 11:30 PM
Chủ nhật : 9:30 AM – 11:30 PM

Địa điểm ăn uống xung quanh : Papas' Chicken & Beer

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

3, Khong Tu, Binh Tho, Thu Duc District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Xa Lo Ha Noi An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

216 Vo Van Ngan 4F, Vincom Thu Duc, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

43 Ton That Dam, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

216 Vo Van Ngan, Binh Th_, Thu Duc, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

33 Hoa Su, Phuong 7, Quan Phu Nhuan, Ho Chi Minh City 084 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

83 Dinh Tien Hoang, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

216 Vo Van Ngan 10-10A, 3rd Floor, Vincom Thu Đuc, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

50 Le Van Viet L5-14, 5th Floor, Vincom Le Van Viet, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Han Thuyen, Binh Tho, Thu Duc 6, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

3rd floor, 68 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

01 Khong Tu Binh Tho, Thu Duc, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn