Papas' Chicken & Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (447)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Papas' Chicken & Beer tại 165 Thống Nhất, Bình Thọ ,Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Papas' Chicken & Beer được 5 điểm. Hãy thử đến Papas' Chicken & Beer trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

165 Thống Nhất, Bình Thọ

Mở cửa:
Thứ hai: 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ ba: 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ tư: 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ năm: 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ sáu: 9:30 AM – 11:30 PM
Thứ bảy: 9:30 AM – 11:30 PM
Chủ nhật: 9:30 AM – 11:30 PM