Kobe BBQ Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 18 Bis, Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh District Phuong 4, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Kobe BBQ Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kobe BBQ Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Kobe BBQ Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

18 Bis, Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh District Phuong 4, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: