Thap Nga Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Thap Nga Restaurant tại 168, Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kieng , Nha Be, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Thap Nga Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Thap Nga Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

168, Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kieng , Nha Be, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.thapnga.com