Yakiniku Yazawa Saigon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 219 Dien Bien Phu Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Yakiniku Yazawa Saigon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Yakiniku Yazawa Saigon được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Yakiniku Yazawa Saigon chưa? Rất đáng để thử đấy!

219 Dien Bien Phu Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

https://yazawameat.vn/