Serai (Malaysian Kitchen) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 22 Thu Khoa Huan Street, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Serai (Malaysian Kitchen). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Serai (Malaysian Kitchen) được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Serai (Malaysian Kitchen) chưa? Rất đáng để thử đấy!

22 Thu Khoa Huan Street, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: