Pho Ong Hung Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Pho Ong Hung Restaurant tại 05 Bui Bang Doan Street, Hung Vuong 2 Residence - R13, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pho Ong Hung Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Pho Ong Hung Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

05 Bui Bang Doan Street, Hung Vuong 2 Residence - R13, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: