Infinity Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (42)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Infinity Coffee tại 71c Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Infinity Coffee được 5 điểm. Hãy thử đến Infinity Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

71c Đồng Khởi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 55,000đ - 65,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 - 21:30
Thứ ba: 8:00 - 21:30
Thứ tư: 8:00 - 21:30
Thứ năm: 8:00 - 21:30
Thứ sáu: 8:00 - 21:30
Thứ bảy: 8:00 - 21:30
Chủ nhật: 8:00 - 21:30