Thanh Long 1 Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Thanh Long 1 Hotel tại B8/251, Block A, 50 highway, Phong Phu village, Binh Chanh district, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Thanh Long 1 Hotel được 5 điểm. Hãy thử đến Thanh Long 1 Hotel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

B8/251, Block A, 50 highway, Phong Phu village, Binh Chanh district, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Thanh Long 1 Hotel