TWG Tea at Takashimaya Vietnam Level 2 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1 Takashimaya Ho Chi Minh City, Level 2 – 202, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy TWG Tea at Takashimaya Vietnam Level 2. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, TWG Tea at Takashimaya Vietnam Level 2 được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến TWG Tea at Takashimaya Vietnam Level 2 chưa? Rất đáng để thử đấy!

Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1 Takashimaya Ho Chi Minh City, Level 2 – 202, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: