Ashima Mushroom Hotpot ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Ashima Mushroom Hotpot tại 11 Tu Xuong street, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Ashima Mushroom Hotpot được 5 điểm. Hãy thử đến Ashima Mushroom Hotpot trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

11 Tu Xuong street, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: