Chef Mamma's ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến A43 Truong Son Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Chef Mamma's. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Chef Mamma's được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Chef Mamma's chưa? Rất đáng để thử đấy!

A43 Truong Son Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Chef Mamma's