Kim Long Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Kim Long Restaurant tại 68 80, Tran Quang Dieu Street District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Kim Long Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Kim Long Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

68 80, Tran Quang Dieu Street District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: