iSushi Truờng Son ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy iSushi Truờng Son tại A43 Truong Son, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá iSushi Truờng Son được 5 điểm. Hãy thử đến iSushi Truờng Son trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

A43 Truong Son, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : iSushi Truờng Son