Lobby Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến L Floor, 18E Cong Hoa Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Lobby Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lobby Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lobby Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

L Floor, 18E Cong Hoa Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: