SumoBBQ Le Van Sy ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 300 le Van Sy, Dist Tan Binh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy SumoBBQ Le Van Sy. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, SumoBBQ Le Van Sy được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến SumoBBQ Le Van Sy chưa? Rất đáng để thử đấy!

300 le Van Sy, Dist Tan Binh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: