Hotpot Story Saigon Centre ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hotpot Story Saigon Centre tại 65 Le Loi L5-02, Level 5, Saigon Centre, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hotpot Story Saigon Centre được 5 điểm. Hãy thử đến Hotpot Story Saigon Centre trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

65 Le Loi L5-02, Level 5, Saigon Centre, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: