OYO 628 Tang Phat Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 82-84, Duong So 55, Khu Pho 9, Phuong Tan Tao, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy OYO 628 Tang Phat Hotel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, OYO 628 Tang Phat Hotel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến OYO 628 Tang Phat Hotel chưa? Rất đáng để thử đấy!

82-84, Duong So 55, Khu Pho 9, Phuong Tan Tao, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: