Poki Poki Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 28 Le Thi Rieng, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Poki Poki Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Poki Poki Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Poki Poki Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

28 Le Thi Rieng, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: