Stir Crazy Mongolian Grill BBQ ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (358)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Stir Crazy Mongolian Grill BBQ tại 3345 East Patrick Lane #100, Las Vegas ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Stir Crazy Mongolian Grill BBQ được 5 điểm. Hãy thử đến Stir Crazy Mongolian Grill BBQ trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

3345 East Patrick Lane #100, Las Vegas

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 45,000đ - 300,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ bảy: Closed
Chủ nhật: Closed

Địa điểm ăn uống xung quanh : Stir Crazy Mongolian Grill BBQ