Oromia Coffee & Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 193A/D3 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Oromia Coffee & Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Oromia Coffee & Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Oromia Coffee & Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

193A/D3 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: