Auntie Kim - Healthy Tea For Everyone ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 643 Ba Thang Hai Ward 6, District 10, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Auntie Kim - Healthy Tea For Everyone. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Auntie Kim - Healthy Tea For Everyone được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Auntie Kim - Healthy Tea For Everyone chưa? Rất đáng để thử đấy!

643 Ba Thang Hai Ward 6, District 10, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Auntie Kim - Healthy Tea For Everyone