Com Tam Thuan Kieu ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Com Tam Thuan Kieu tại 11 Yersin, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Com Tam Thuan Kieu được 5 điểm. Hãy thử đến Com Tam Thuan Kieu trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

11 Yersin, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: