Pho Hoa Ha Noi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 165 Duong So 19 Binh Tri Dong B, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho Hoa Ha Noi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho Hoa Ha Noi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pho Hoa Ha Noi chưa? Rất đáng để thử đấy!

165 Duong So 19 Binh Tri Dong B, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: