Pho Phu Huong ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Hãy đến 294 Bach Dang Street Ward 14, Binh Thanh District., Ho Chi Minh City 704000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho Phu Huong. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho Phu Huong được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pho Phu Huong chưa? Rất đáng để thử đấy!

294 Bach Dang Street Ward 14, Binh Thanh District., Ho Chi Minh City 704000 Vietnam

https://www.facebook.com/phophuhuong/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Pho Phu Huong

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

60 Ph_m Vi_t Chanh, Phu_ng 19, Binh Th_nh, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

83 - 85 Nguyen Thien Thuat Street, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

23 Nguyen An Ninh Dist. Binh Thanh, Ho Chi Minh City 94 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

36 Chu Manh Trinh, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

38 - 40 Nguyen An Ninh Ben Thanh, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

469 Bach Dang Binh Thanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

19 Tran Ngoc Dien Thao Dien, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

82 - 84 Le Quang Dinh, P14, Q Binh Thanh Branch 2: 29 Truong Dinh, P6, Q3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

220 Nguyen Tri Phuong P.4, Q. 10, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

395 Bui Dinh Tuy Ward 14, Binh Thanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

188E Phan Van Tr_, P.12, Quan Binh Th_nh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

93 Le Quang Dinh Binh Thanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

12 Phan Van Tri L4-05, 4th Floor, Vincom Phan Van Tri, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

68A Phan Dang Luu, P.5, Q.Phu Nhu_n, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

8-8b Phan Boi Chau, Ward 2, Binh Thanh District Near Ba Chieu Market, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Ngoi 2 Restaurant, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

216 Bach Dang Street, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Doc Hiep Trung, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

2G Ho Xuan Huong Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn