Saigon Vieux Coffee. ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (5)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 40 Nguyễn Huệ, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Saigon Vieux Coffee.. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Saigon Vieux Coffee. được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Saigon Vieux Coffee. chưa? Rất đáng để thử đấy!

40 Nguyễn Huệ, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: