Corked Tales - The Cocktail Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (62)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến M Floor, CJ Building, 6 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Corked Tales - The Cocktail Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Corked Tales - The Cocktail Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Corked Tales - The Cocktail Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

M Floor, CJ Building, 6 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 5,000đ - 500,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 00:01 - 01:00 | 10:00 - 23:00
Thứ ba: 00:01 - 01:00 | 10:00 - 23:00
Thứ tư: 00:01 - 01:00 | 10:00 - 23:00
Thứ năm: 00:01 - 01:00 | 10:00 - 23:00
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 00:01 - 01:00 | 10:00 - 23:00
Chủ nhật: 00:01 - 01:00 | 10:00 - 23:00