Yen Restaurant & Chao Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Level 11, 157 Pasteur Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Yen Restaurant & Chao Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Yen Restaurant & Chao Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Yen Restaurant & Chao Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

Level 11, 157 Pasteur Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: