Tokisu Nada ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (177)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Tokisu Nada tại 8a/a9 Thái Văn Lung, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Tokisu Nada được 5 điểm. Hãy thử đến Tokisu Nada trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

8a/a9 Thái Văn Lung, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 11:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 11:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 11:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 11:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 11:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 11:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 11:00 PM