Peach Garden Vietnam ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (103)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Peach Garden Vietnam tại Lot L4-02, Vincom Center Landmark 81, Vinhomes Tân Cảng Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Peach Garden Vietnam được 5 điểm. Hãy thử đến Peach Garden Vietnam trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Lot L4-02, Vincom Center Landmark 81, Vinhomes Tân Cảng

Mở cửa:
Thứ hai: 10:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ ba: 10:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ tư: 10:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ năm: 10:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ bảy: 9:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 10:00 PM
Chủ nhật: 9:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 10:00 PM

Địa điểm ăn uống xung quanh : Peach Garden Vietnam