Bạn có thể tìm thấy KIM Cafe & Office tại 235 Phan Dang Luu, Da Nang 59000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá KIM Cafe & Office được 5 điểm. Hãy thử đến KIM Cafe & Office trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

KIM Cafe & Office ở Đà Nẵng

5/5

235 Phan Dang Luu, Da Nang 59000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

http://www.facebook.com/kimcafe235

Địa điểm ăn uống xung quanh : KIM Cafe & Office

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

134 Phan Dang Luu Near Helio Center and Lotte Mart, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

55 Luong Nhu Hoc, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

126 Nguy_n H_u Th_ Quận Hải Châu, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

26 Phan Anh, Da Nang 590000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

77 75, 79 Phan Dang Luu Street, Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

191 Le Loi Street, Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

85 Hoang Ke Viem Bac My An, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

315 Le Thanh Nghi Hoa Cuong Nam, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

202 Phan Dang Luu, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

04 Nguyen Thi Minh Khai, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

25 Le Thanh Nghi Hoa Cuong Bac, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

78 Le Thanh Nghi, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

174 Khuc Hao Opposite Co Chu Nho Restaurant, Da Nang 553690 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

140 Le Dinh Duong- H_i Chau, Da Nang 510000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lo a4-a5 L, D. 2 Thang 9, Binh Thu_n, H_i Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng