Hãy đến 16 Bau Mac 5, KDC Van Tuong Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy OYO 1052 Hoang Gia Motel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, OYO 1052 Hoang Gia Motel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến OYO 1052 Hoang Gia Motel chưa? Rất đáng để thử đấy!

OYO 1052 Hoang Gia Motel ở Đà Nẵng

5/5

16 Bau Mac 5, KDC Van Tuong Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

https://www.oyorooms.com/vn/99967-oyo-hotels-oyo-1052-hoang-gia-motel-%C4%91%C3%A0-n%E1%BA%B5ng/?utm_source=GMB_VN&utm_medium=Organic&utm_campaign=VTM_DNG181&latitude=16.08573532&longitude=108.151582293&locale=vi

Địa điểm ăn uống xung quanh : OYO 1052 Hoang Gia Motel

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

19, Phan Van Dinh, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

28, Kinh Duong Vuong Extension, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

05 Phan Van D_nh Hoa Khanh Bac Lien Chieu, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

28 Pham Van Ngon, Da Nang 55000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

356 Nguyen Luong Bang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

5, Phan Van Dat, Lien Chieu District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

98, Phan Van Truong, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

K64/31 Tran Dinh Tri Lien Chieu District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Tran Dinh Tri 70, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Hội An

415 Cua Dai, Hoi An Vietnam Hội An