Restaurant Hanh Dung ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 111-113 Au Co Ward 4, District 11, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Restaurant Hanh Dung. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Restaurant Hanh Dung được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Restaurant Hanh Dung chưa? Rất đáng để thử đấy!

111-113 Au Co Ward 4, District 11, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: