Ministry Of Foods - Japanese Cafe MOF ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (684)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 30 Đường Lê Lợi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ministry Of Foods - Japanese Cafe MOF. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ministry Of Foods - Japanese Cafe MOF được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ministry Of Foods - Japanese Cafe MOF chưa? Rất đáng để thử đấy!

30 Đường Lê Lợi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 70,000đ - 160,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 9:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 9:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 9:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 9:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 9:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 9:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 9:00 PM