Bạn có thể tìm thấy Cordial Grand Hotel tại So 27-29 Duong Loseby, Phuong An Hai Bac, Da Nang Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cordial Grand Hotel được 5 điểm. Hãy thử đến Cordial Grand Hotel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Cordial Grand Hotel ở Đà Nẵng

5/5

So 27-29 Duong Loseby, Phuong An Hai Bac, Da Nang Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng