PV Coffee House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 181 de Tham Street, District 1 Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy PV Coffee House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, PV Coffee House được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến PV Coffee House chưa? Rất đáng để thử đấy!

181 de Tham Street, District 1 Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: