Cong Caphe Hoang Viet ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (562)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 26A Hoàng Việt, Phường 4 ,Quận Tân Bình Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cong Caphe Hoang Viet. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cong Caphe Hoang Viet được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cong Caphe Hoang Viet chưa? Rất đáng để thử đấy!

26A Hoàng Việt, Phường 4

Quận/Huyện : Quận Tân Bình

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: