Hãy đến 248 Trung Nu Vuong, Da Nang 55000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Banh Xeo Tom Nhay Co Ba. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banh Xeo Tom Nhay Co Ba được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Banh Xeo Tom Nhay Co Ba chưa? Rất đáng để thử đấy!

Banh Xeo Tom Nhay Co Ba ở Đà Nẵng

5/5

248 Trung Nu Vuong, Da Nang 55000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-x%C3%A8o-t%C3%B4m-nh%E1%BA%A3y-C%C3%B4-Ba-267756523578337/