Bạn có thể tìm thấy Ivo Deli tại 18 An Thuong 32 Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Ivo Deli được 5 điểm. Hãy thử đến Ivo Deli trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Ivo Deli ở Đà Nẵng

5/5

18 An Thuong 32 Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng