Cồn Lounge ở Đà Nẵng

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (27)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 30 Đường Đoàn Khuê, Khuê Mỹ Đà Nẵng bạn sẽ thấy Cồn Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cồn Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cồn Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

30 Đường Đoàn Khuê, Khuê Mỹ

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Mở cửa:
Thứ hai: 4:00 PM – 12:00 AM
Thứ ba: 4:00 PM – 12:00 AM
Thứ tư: 4:00 PM – 12:00 AM
Thứ năm: 4:00 PM – 12:00 AM
Thứ sáu: 4:00 PM – 12:00 AM
Thứ bảy: 4:00 PM – 12:00 AM
Chủ nhật: 4:00 PM – 12:00 AM

Địa điểm ăn uống xung quanh : Cồn Lounge