Lien Huong Vegetarian Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 149/31A Le Thi Rieng Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Lien Huong Vegetarian Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lien Huong Vegetarian Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lien Huong Vegetarian Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

149/31A Le Thi Rieng Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: